Personeel / Staff

Personeel 2019

Mnr. A. C. Ellis

Skoolhoof

Mev. A. Venter

Adjunkhoof

Mnr. G. van den Berg

Adjunkhoof

Mnr. A. van Schalkwyk

Adjunkhoof

Mev. M. Bronkhorst

HOD

Mev. M. Booyse

HOD

Mnr. C. Breytenbach

HOD

Mnr. R. Papp

HOD, Graad 9 voog

Mev. L. Pienaar

HOD, Graad 10 voog

Me. M. Kies

Bemarking

Mnr. R. Kymdell

Graad 8 voog

Mev. C. du Plooy

Graad 8 voog

Mev. M. Snyders

Graad 11 voog

Mev. P. de Klerk

Graad 12 voog

– Mnr. B. Booyse –

– Mev. T. Buitendag –

– Mev. B. Coetzer –

– Mev. S. Diederiks –

– Mev. L. Grobler –

– Mnr. S. Joubert –

– Mev. S. Kroukam –

– Mev. C. Mynhardt –

– Mnr. R. Mynhardt –

– Mev. R. Nouwens –

– Mev. R. Potgieter –

– Me. C. Reynecke –

– Mev. M. Rosato –

– Mnr. M. Rothman –

– Me. A. Staats –

– Me. M. Strauss –

– Me. J. v.d. Merwe –

– Mev. M. Victor –

– Mev. E. Vorster –

– Mnr. H. Vorster –

– Mnr. J. Wandrag –

Me. T. Bares

– Mnr. D. Haasbroek –

– Mev. A. Erasmus –

– Me. J. Venter –

– Mnr. J. Bosman –

– Me. M. Steenkamp-

Admin

– Mev. D. Collins –

Ontvangs

– Mev. H. Combrinck –

Finansies: Koshuis

– Mev. L. de Beer –

Sekretaresse: Hoof

– Mev. K. du Plooy –

Hoof: Finansies

– Mnr. S. May –

Admin: Drukwerk en kommunikasie

– Mev. H. Ras –

Finansies: Busvervoer

– Mev. A. Seiderer –

Finansies: Inskrywings en Toelatings

– Mev. D. van Staden –

Sekretaresse: Hoof

– Mev. S. Wandrag-

Finansies: Skool

– Mev. X. Woest –

Menslike Hulpbronne

Koshuismatrones

– Mev. R. Herholdt –

Snr. Meisieskoshuis

– Mev. R. Badenhorst –

Jnr. Dogterskoshuis

– Mev. M. Oberholzer –

Cambria

– Mev. I. du Preez –

Kuschke

Kombuisbestuur

– Brian’s Supermarket –