Welcome New Learners 2021!

Dear New Parents and Learners 

Please take note of all the information in the documents below, as this is crucial to know before coming to Bekker High School in 2021. These documents are applicable to our new Grade 8 learners and ALL new learners coming to Bekker.

Please ensure that you download both documents. These documents contain information with regards to registration, stationery, fees, basic rules, bus routes and fees, etc.

In case of urgent queries in the holiday, kindly send us a message on Facebook and we will get back to you as soon as possible.

We are excited to meet you and have you part of our family in 2021! Enjoy the holiday and we wish you a prosperous new year!

Bekker Regards

Information Document- New Learners

(Click on image to open PDF)

Please visit the “Akademie” tab for the 2021 Stationery List

CLICK HERE FOR IMPORTANT INFORMATION WITH REGARDS TO GRADE 8 ORIENTATION.

Welkom Nuwe Leerders 2021!

Beste Nuwe Ouers en Leerders

Neem kennis van al die inligting in die onderstaande dokumente, aangesien dit noodsaaklik is om te weet voordat u na Hoërskool Bekker kom in 2021. Hierdie dokumente is van toepassing op ons nuwe graad 8-leerders en ALLE nuwe leerders wat na Bekker kom.

Sorg dat u albei dokumente aflaai. Hierdie dokumente bevat inligting rakende registrasie, skryfbehoeftes, fooie, basiese reëls, busroetes en fooie, ens.

In die geval van dringende navrae in die vakansie, stuur asb. vir ons ‘n boodskap op Facebook en ons sal u so gou as moontlik terug kom na u.

Ons is opgewonde om u te ontmoet en u deel van ons Bekker-familie te hê in 2021! Geniet die vakansie en ons wens u ‘n voorspoedige nuwe jaar toe!

Bekker-groete

Inligting Dokument: Nuwe Leerders

(Click on image to open PDF)

Besoek asb. die “Akademie” tab om die 2021 Skryfbehoeftelys af te laai.

KLIK HIER VIR INLIGTING RAKENDE DIE GRAAD 8 ORIËNTERING