Lockers

We have General Lockers (Small Lockers) and Sporting gear lockers (Big Lockers) available.

  1. General Lockers: R350.00 per year (once-off payment)
  2. Sporting Lockers: R450.00 per year (once-off payment)

Together with the locker rental, each learner gets a lock and key. Should the key get lost, there is a R30.00 fine and there is a R100.00 fine for broken/lost locks.

We request that all learners with lockers in 2019 please start clearing the lockers and hand in the locks and keys at Mrs. S. Greyling (Financial Office) at the beginning of the final exam. The lockers will be cleared on 25 November 2019 and any unlocked lockers will opened and all contents will be removed.

New Lockers will be available from 15 January, 2020. Lockers must be booked BEFORE 4 December, 2019 and the proof of payment should be handed in at Mrs. S. Greyling at Finance.

Ons het Algemene Sluitkaste (Klein “locker”) en Sport sluitkaste (Groot “locker”) beskikbaar.

  1. Algemene “locker”: R350.00 per jaar (eenmalige betaling)
  2. Sport “lockers”: R450.00 per jaar (eenmalige betaling)

Saam met die huur van die toesluitkas, kry elke leerder ‘n slot en sleutel. As die sleutel verlore gaan, is daar ‘n boete van R30,00 en ‘n boete van R100,00 is betaalbaar vir gebreekte / verlore slotte.

Ons versoek dat alle leerders met toesluitkaste in 2019 moet begin om hul “lockers” te ontruim en die slotte en sleutels in te dien by Mev. S. Greyling (Finansiële kantoor) aan die begin van die finale eksamen. Die “lockers” word op 25 November 2019 deur die skool ontruim en alle oopgesluit kassies word oopgemaak en alle inhoud sal verwyder word.

Nuwe toesluitkaste is beskikbaar vanaf 15 Januarie 2020. “Lockers” moet voor 4 Desember 2019 bespreek word en die bewys van betaling moet by mev. S. Greyling by Finansies ingehandig word.