Lockers

We have General Lockers (Small Lockers) and Sporting gear lockers (Big Lockers) available.

  1. General Lockers: R350.00 per year (once-off payment)
  2. Sporting Lockers: R450.00 per year (once-off payment)

Together with the locker rental, each learner gets a lock and key. Should the key get lost, there is a R30.00 fine and there is a R100.00 fine for broken/lost locks.

Lockers are currently unavailable due to Covid-19 regulations. Please keep an eye on our social media to find out when the lockers will be made available.

We aim to make the lockers available from the second term in 2021. Lockers must be booked and the proof of payment should be handed in at Mrs. H. Combrinck (Financial Office).

We request that all learners with lockers in 2021 please start clearing the lockers in November and hand in the locks and keys at Mrs. Combrinck at the beginning of the final exam.

Ons het Algemene Sluitkaste (Klein “locker”) en Sport sluitkaste (Groot “locker”) beskikbaar.

  1. Algemene “locker”: R350.00 per jaar (eenmalige betaling)
  2. Sport “lockers”: R450.00 per jaar (eenmalige betaling)

Saam met die huur van die sluitkassies, kry elke leerder ‘n slot en sleutel. As die sleutel verlore gaan, is daar ‘n boete van R30,00 en ‘n boete van R100,00 is betaalbaar vir gebreekte / verlore slotte.

Sluitkassies is tans nie beskikbaar nie weens Covid-19-regulasies. Hou ons sosiale media dop om uit te vind wanneer die sluitkaste beskikbaar sal wees.

Ons beoog om die sluitkassies vanaf die tweede kwartaal in 2021 beskikbaar te stel. Sluitkassies moet bespreek word en die bewys van betaling moet by mev. H. Combrinck by finansies ingehandig word.

Ons versoek dat alle leerders met kassies in 2021, die kassies in November moet ontruim en die slotte en sleutels by mev. Combrinck moet inhandig aan die begin van die finale eksamen.