DIE LANDSDIENS BEWEGING
THE LAND SERVICE MOVEMENT

•Liefde vir God ons Skepper • Liefde vir my medemens • Liefde vir die omgewing • Liefde vir arbeid •

Die Landsdiensbeweging is ‘n omgewingsgerigte beweging wat toeganklik is vir almal. Die beweging streef daarna om liefde vir en bewaring van die omgewing met sy veelvuldige natuurlike hulpbronne te bevorder. ‘n Sin vir arbeidsaamheid word deelgemaak van die Landsdiener se mondering. Sodoende word die leuse van die Landsdiensbeweging: Facta non Verba (Dade en nie woorde nie) prakties uitvoerbaar.

 

High school Bekker forms part of the Gauteng Land Service Movement and is not an internal school activity. If you would like to have any more information please refer to the Land Service organiser.