Baie geluk aan Mnr Brian Callghan en EP Nel met die skryf van ‘n LANDBOUBESTUURSPRAKTYK graad 12 handboek.