**Weens die Covid-19 pandemie en sosiale distansiëring, sal alle sosiale aktiwiteite en byeenkomste gekanselleer wees tot verdere kennisgewing.**

**Due to the Covid-19 pandemic and social distancing, all social activities and events will be canceled until further notice.**

V-Ball

Die Valentynsbal het 13 Februarie plaasgevind. Die graad 11-leerders en -voogde het hierdie jaar se “masquerade ball” gereël en dit was groot pret.

The Valentine’s Ball took place on 13 February. The Grade 11 learners and teachers organized this year’s “masquerade ball” and it was great fun.

Colour Run

Die “Colour Run” is een van die Bekker se jaarlikse sosiale byeenkomstes. Die onderwysers berei ‘n 6 km roete voor met 6 kleurstasies en musiek waar leerders die poeierverf ontvang. Elke leerder trek wit aan en ontvang ‘n sonbril wat hul oë teen die verf beskerm. Dit is reuse pret vir ons leerders om daardie eenheid te ervaar. Na die “Colour Run” is daar ‘n sokkie vir ons leerders op die A-rugbyveld.

The Colour Run is one of the Bekker’s annual social gatherings. The teachers prepare a 6 km route with 6 colour stations with music where learners receive the powder paint. Each learner wears white clothing and receives sunglasses that protect their eyes from the paint. It is great fun for our learners to experience that unity. After the Colour Run there is a party for our learners on the A-rugby field.