Hoërskool Bekker

Visie:

Bekker Maak Groen Toekomsdrome Goud

Missie:

Ons lei die onervare jeug na ervare toekomstige volwassenheid deur hulle:

 1. Toe te rus met akademiese:

1.1.1. kennis en

1.1.2. vaardighede

 1. Op sportgebied ten volle te ontwikkel
 2. Kultureel te stimuleer deur blootstelling aan verskeie aktiwiteite
 3. Godsdienstige waardes en norme volkome uit te leef
 4. Diversiteit te erken en te respekteer
 5. Leierskap te ontwikkel
 6. ‘n Unieke geleentheid te bied in die lanbdoustudie-rigting

Waardes:

 1. Christelike Beginsels

Ons erken dat ons van God Afhanklik is vir sukses en ons bestuur die skool op Christelike beginsels.

 1. Uitnemendheid

Voordurende verbetering in prestasie en standaarde.

 1. Aanpasbaarheid

Buigsaam en verander in reaksie op veranderende omstandighede.

 1. Regverdigheid

Regverdigheid onder alle omstandighede en billike erkenning gebasseer op meriete.

 1. Inisiatief

Gryp geleenthede aan en aanvaar verantwoordelikheid sonder huiwering.

 1. Integriteit

‘n Soeke na die waarheid op ‘n eerlike en geloof-waardige wyse en die praktiese uitlewing daarvan.

 1. Kreatiwiteit

Ontwikkel nuwe idees en gerbruik innoverende benaderings.

 1. Volharding

Om hard te werk sonder om op te gee, ten spyte van struikelblokke.

 1. Gehoorsame Selfdissipline

Voer opdragte uit, kom gedragsreëls met selfdissipline na.

 1. Lojaliteit

‘n Bereidwilligheid om die belange van die Hoërskool Bekker voorop te stel.

 1. Respek

Wedersydse respek tussen onderwysers en leerlinge, sowel as leerlinge onderling.

 1. Vriendelikheid

Aanvaar die uitdaging wat die lewe jou bied met ‘n glimlag.