Hoërskool Bekker

Skoollied / School Anthem

Waar Magalies kabb’lend kronkel,

met salies geurig om sy some.

Where willows, reed bush and tall poplars

are swaying, gabbling with fresh streams.

Waar koringlande golwend goud

al wiegend met die winde jakker

Where glorious timbers cover hills and

sun rays glide the fruitful harvest.

Daar sal ons saam ‘n toekoms bou,

aan God en volk en land getrou.

Keep high our name with greatest pride,

with steering drive in form and mind.

Die groen en ougoud wat ons dra, 

die vlam van jong Suid-Afrika!

Erekode / Code of Honour

 

Ek is trots om ‘n leerling van

Hoërskool Bekker te wees.

Ek sal my ouers, onderwysers en medeskoliere

met die grootste respek en agting bejeën.

 

I will be neat in my work

In my attitude, and will preserve my environment.

I will strive to be polite, friendly, reliable and willing to assist others.

 

My word is my honour.

I will be faithful towards my school, my country and my nation.

I will preserve my culture.

 

Ek glo dat die vrese van die Here die beginsel van wysheid is,  

Daarom glo ek: ONS BOU ‘N TOEKOMS!