Hoërskool Bekker

SKOOL- EN KOSHUISFOOIE  2022

  1. BEDRAE BETAALBAAR
  • Skoolfooie R23 956.00 per jaar
  • Koshuisfooie R45 368.00 plus skool R23 956.00 = R69 324.00 per jaar

Let wel: Skool- en koshuisfooie word in VERSKILLENDE rekeninge betaal.

                ABSA Tjekrekening:                                                     HOËRSKOOL BEKKER

                Rekeningnommer:                         Koshuis:               310 390 607

                Rekeningnommer:                          Skool:                   310 391 298

                Takkode:                                                                         632 005

                Verwysing:                                         LEERDER SE NAAM EN VAN

  1. BETALINGS MOET OP OF VOOR DIE VOLGENDE DATUMS BETAAL WORD:
  • KOSHUIS: R 45 368.00

Graad 8 – 11

Graad 12

1 Jan – 1 Nov 2022

R4124.36

1 Jan – 1 Okt 2022

R4 536.00

    

Let wel: Fooie is maandeliks betaalbaar.  Geen reëlings op betalings sal aanvaar word nie.

2.2    SKOOL: R 23 956.00

Graad 8 – 11

Graad 12

31 Jan – 30 Nov 2022

R2 177.82

31 Jan – 31 Okt 2022

R2 395.60

    

Maandelikse debietorders/betalings vir Graad 8-11 is oor 11 maande en vir Graad 12 oor 10 maande.

  1. AFSLAG OP SKOOLFOOIE
  • As skoolfooie teen die 28ste Februarie 2022 ten volle betaal is, sal ‘n afslag van R800.00 afgetrek word.
  • Broer- of susterafslag: R300 vir die tweede kind en R200 vir die derde kind op skoolfooie alleenlik.
  1. VRYSTELLING OP SKOOLFOOIE

Hierdie is net geldig vir dagkoliere wat binne die 30km voedingsarea van die skool bly.  Aansoeke vir vrystelling sal deur die ouer vanaf 1 Maart 2022 by die finansiële kantoor ontvang en uitgeteken moet word.  Alle dokumentasie moet voltooi word en teen die 15de Maart 2022 teruggeteken word (deur die ouer).

Koshuisleerders kom nie in aanmerking vir vrystelling op skoolfooie nie.

  1. KANSELLASIE VAN KOSHUISVERBLYF

‘n Volle maand se kennisgewing (vanaf die 1ste van die maand) word vereis of die betaling van 30 dae se koshuisverblyf, sou u besluit om u kind uit die koshuis te haal.