Hoërskool Bekker

Hoërskool Bekker koshuiskombuis en eetsaal

Ons eetsaal en kombuis in samewerking met Brian’s Supermarket is die hartklop van ons koshuise. Hier ontvang ons koshuisleerders al hul maaltye en word weeklikse spyskaarte van elke ete op ‘n Sondag aan ouers gekommunikeer sodat ouers bewus is van wat aan hul kinder/s bedien word. Foto’s van etes word ook op sosiale platvorms gelaai vir ouers om bewus te wees van die kwaliteit etes wat leerders ontvang.

Daar is twee etesessies vir die junior en seniorkoshuise en is eetsaal dissipline ‘n prioriteit. Die maaltye word voorberei vanuit ons eie kombuis met personeel wat tot 300 etes driemaal per dag bedien, elke ete gemaak met trots en liefde.

Ons kombuis word ook maandeliks gediens en elke 6 maande ondergaan ons kombuis ‘n diep-skoonmaaksessie waar sertifikate uitgereik word soda tons kombuis en eetsaal aan al die gesondheidsvereistes voldoen.

Die eetsaal en kombuis by Hoërskool Bekker lewer aan elke leerder ‘n top-kwaliteit koshuis ervaring!

Etenstye is as volg:

Ontbyt            –          06:15 (Juniorkoshuise)

                                    06:40 (Seniorkoshuise)

Middagete     –           14:00 (Seniorkoshuise)

  • 14:30  (Juniorkoshuise)

Anndete         –           17:15  (Seniorkoshuise)

                                    17:40  (Juniorkoshuise)

Daar is ook ‘n koshuis-snoepie (Mug and Bekker) beskikbaar in die middae en aande wat leerders tydens studiebreek kan besoek.