Toelating / Admission 2020 & 2021

AANLYN REGISTRASIE PROSES:

  1. Alle graad 8-leerlinge moet aanlyn registreer op die webwerf www.gdeadmissions.gov.za, skep ‘n  gebruikersnaam en wagwoord en hou dit veilig om dit op ‘n later stadium te kan gebruik.
  2. U sal, indien u geregistreer is, ‘n WA of WB bevestigingsnommer kry wat u moet neerskryf of uitdruk.
  3. Nadat u die WA of WB nommer van die department van onderwys ontvang het, kan u die onderstaande skool- en koshuisaansoekvorm aflaai.
  4. Voltooi die aansoekvorm so gou as moontlik en e-pos terug na info@hsbekker.co.za.
  5. Die departement van onderwys sal u dan kontak d.m.v. ‘n SMS ter bevestiging van die uitslag. Vir enige toelatings- / inskrywingnavrae, kontak info@hsbekker.co.za

ONLINE REGISTRATION PROCESS:

  1. All grade 8 parents have to do an online registration for Bekker High School at www.gdeadmissions.gov.za, create a username and password and keep it safe to use at a later stage.
  2. You will receive a  WA or WB number from the DEPARTMENT OF EDUCATION, please print that page.
  3. Once you have the WA or WB number you can download the school and hostel application form below.
  4. Complete the application form, attach the relevant documentation to your application and e-mail it back to info@hsbekker.co.za.
  5. The department of education will inform all parents via an SMS of the outcome of the application. For all admissions/ enrolment enquiries please contact info@hsbekker.co,za The School and Hostel application form is available on our website.