-Hoërskool │ Bekker │ High School-

Bekker Prospectus 2020

Click to view the complete Bekker 2020 Prospectus: 

SKOOLURE / SCHOOL HOURS

Maandag tot Donderdag: 07h15 – 13h50

Vrydag: 07h15 – 13h30

Monday – Thursday: 07h15 – 13h50

Friday: 07h15 – 13h30

INSKRYWINGS / ENROLLMENTS

Die Departement van Onderwys se voorlopige datum vir aanlynregistrasies is  Mei 2020  ‘Aansoek om toelating’ dokumentasie wat by die skool of op die webblad beskikbaar is, kan voltooi word en dien as aanvullende inligting tot die amptelike aanlyn registrasie.  Meer inligting rondom registrasie en belangrike datums vir 2019, soos bv. Inligtingsaand en opedag sal op die ‘D6 communicator’ en op ons Facebook-blad bekend gemaak word.

 

Toelating is streng onderhewig aan die beskikbaarheid van benutbare akkommodasie en personeel soos deur die onderwysbeleid bepaal.

Klik hier vir die registrasieproses en aansoekvorms.

The Department of Education’s provisional date for online registrations is May 2020. “Application for admission” documentation that is available at the school or on the website can be completed and serves as additional information to the official online registration. More information about registration and important dates for 2019, such as information evenings and the open day will be announced on the D6 communicator and on our Facebook page.

 

Admission is strictly subject to the availability of usable accommodation and staff as determined by the education policy.

Click here for the registration process and application forms.

Bank Besonderhede:

ABSA TJEKREKENING
SKOOL / SCHOOL – VIR DAGSKOLIERE ASOOK ENIGE ANDER INSAMELINGS OF UITSTAPPIES
310 391 298
KOSHUIS / HOSTEL – SLEGS VIR KOSHUISLEERLINGE SE FOOIE
310 390 607
BUS / TRANSPORT  
4051 376 187
PLAAS  /  FARM
310 140 082
TAKKODE / BRANCH CODE:
632 005

Kontak ons