-Hoërskool │ Bekker │ High School-

Dear Bekker Parents / Learners

Please click on the OneDrive icon to access homework, communication and notes.

Bekker Prospectus 2021

Click to view the complete Bekker 2021 Prospectus: 

SKOOLURE / SCHOOL HOURS

Skoolure vir 2021:

Maandag tot Donderdag: 07:15 – 13:50

Vrydag: 07:15 – 13:30

____________________________________________

School hours for 2021:

Monday – Thursday: 07h15 – 13h50

Friday: 07h15 – 13h30

INSKRYWINGS / ENROLLMENTS

Die Departement van Onderwys se voorlopige datum vir 2020 se aanlynregistrasies was  25 Junie – 25 Julie 2020.  ‘Aansoek om toelating’ dokumentasie is by die skool of op die webblad beskikbaar. U kan voltooi en indien as aanvullende inligting tot die amptelike aanlyn registrasie.  Meer inligting rondom registrasie en belangrike datums vir 2021, soos bv. Inligtingsaand en opedag sal op die ‘D6 communicator’ en op ons Facebook-blad bekend gemaak word.

Toelating is streng onderhewig aan die beskikbaarheid van benutbare akkommodasie en personeel soos deur die onderwysbeleid bepaal.

Klik hier vir die registrasieproses en aansoekvorms.

*Die datum vir die 2021 aanlynregistrasie sal bekend gemaak word sodra die Departement van Onderwys dit bekendstel.

The Department of Education’s provisional date for the 2020 online registrations was 25 June – 25 July 2020. “Application for admission” documentation is available at the school or on the website. It can be completed and serves as additional information to the official online registration. More information about registration and important dates for 2021, such as information evenings and the open day will be announced on the D6 communicator and on our Facebook page.

Admission is strictly subject to the availability of usable accommodation and staff as determined by the education policy.

Click here for the registration process and application forms.

*The date for the 2021 online registration will be announced as soon as the Department of Education announces it.

Bank Besonderhede:

ABSA TJEKREKENING
SKOOL / SCHOOL – VIR DAGSKOLIERE ASOOK ENIGE ANDER INSAMELINGS OF UITSTAPPIES
310 391 298
KOSHUIS / HOSTEL – SLEGS VIR KOSHUISLEERLINGE SE FOOIE
310 390 607
BUS / TRANSPORT  
4051 376 187
PLAAS  /  FARM
310 140 082
TAKKODE / BRANCH CODE:
632 005

Kontak ons