-Hoërskool │ Bekker │ High School-

Dear Bekker Parents / Learners

Please keep an eye on this page as we will share the new 2021 link to OneDrive here.

Bekker Prospectus 2020

Click to view the complete Bekker 2020 Prospectus: 

SKOOLURE / SCHOOL HOURS

Nuwe ure vanaf 8 Junie 2020:

Maandag tot Donderdag: 07h00 – 15h30

Vrydag: 07h00 – 14h15

____________________________________________

New hours from 8 June 2020:

Monday – Thursday: 07h00 – 15h30

Friday: 07h00 – 14h15

INSKRYWINGS / ENROLLMENTS

Die Departement van Onderwys se voorlopige datum vir aanlynregistrasies is  25 Junie – 25 Julie 2020  ‘Aansoek om toelating’ dokumentasie wat by die skool of op die webblad beskikbaar is, kan voltooi word en dien as aanvullende inligting tot die amptelike aanlyn registrasie.  Meer inligting rondom registrasie en belangrike datums vir 2019, soos bv. Inligtingsaand en opedag sal op die ‘D6 communicator’ en op ons Facebook-blad bekend gemaak word.

 

Toelating is streng onderhewig aan die beskikbaarheid van benutbare akkommodasie en personeel soos deur die onderwysbeleid bepaal.

Klik hier vir die registrasieproses en aansoekvorms.

The Department of Education’s provisional date for online registrations is 25 June – 25 July 2020. “Application for admission” documentation that is available at the school or on the website can be completed and serves as additional information to the official online registration. More information about registration and important dates for 2019, such as information evenings and the open day will be announced on the D6 communicator and on our Facebook page.

 

Admission is strictly subject to the availability of usable accommodation and staff as determined by the education policy.

Click here for the registration process and application forms.

Bank Besonderhede:

ABSA TJEKREKENING
SKOOL / SCHOOL – VIR DAGSKOLIERE ASOOK ENIGE ANDER INSAMELINGS OF UITSTAPPIES
310 391 298
KOSHUIS / HOSTEL – SLEGS VIR KOSHUISLEERLINGE SE FOOIE
310 390 607
BUS / TRANSPORT  
4051 376 187
PLAAS  /  FARM
310 140 082
TAKKODE / BRANCH CODE:
632 005

Kontak ons