Skool & Koshuisreëls

Geagte Ouers

In ‘n groterwordende mate is dit belangrik om die driehoekverhouding tussen skool, leerder en ouer te beklemtoon.  Ons lewe tans in ‘n wettelose samelewing waar reels nie meer gevolg word en waardes toegepas word nie.  By Hoërskool Bekker glo ons in die etiek van die kweking van verantwoordelike volwassenes, maar die skool en personeel kan dit nie op hulle eie doen nie.
Dit is uiters belangrik vir dagskoliere se ouers om seker te maak dat hulle kinders netjies, volgens die korrekte skoolreëls die huise verlaat, die busse betree en met trots hulle skooluniform dra.  U kind verteenwoordig ‘n hele gemeenskap wat u as ouer insluit, nie net hom- of haarself nie.  Koshuisleerders is in die week onder die jurisduksie van die koshuis en personeel en die koshuis is ‘n verlengstuk van die ouerhuis en daardeur behoort dieselfde reëls te geld.  Indien die koshuisleerders die reëls oortree, is dit ook ‘n oortreding van wat ouers in hulle huise sou toelaat en kan dit die hertoelating vir 2015 in die koshuis beïnvloed.
Toenemend word probleme ondervind met leerders wat geen erns maak met die akademie nie.  Huiswerk en take word of glad nie gedoen nie, of baie lukraak afgehandel.  By sommige leerders word ‘n totale laksheid en passiwiteit ervaar.  Ouers betaal vandag baie geld as belegging in die leerders se opvoeding en indien ouers nie op ‘n gereelde basis kontrole oor leerders se tuiswerk uitoefen nie, gaan hierdie belegging ten gronde.  Leerders is nie eers bewus van die bedrag wat dit ouers vandag kos om hulle kinders op skool en geleerd te kry nie.  Dus, elke keer wat ‘n leerder nie skool bywoon of nie huiswerk doen en slaag nie, kos dit die ouers geld!
Huiswerk word op ‘n daaglikse basis gegee, sommige leerders doen nie eers die moeite om die huiswerk in die dagboek aan te teken nie.  Huiswerk is nie ‘n keuse of ‘n straf nie, die doel met huiswerk is om in te oefen, te versterk en te bevestig wat in die klas onderrig is.  Ouers moet daagliks/oor naweke moeiete doen om hulle kinders se boeke na te gaan en toe te sien dat gereelde en

georganiseerde huiswerk- en studietye tuis geïmplementeer word. Ouers moenie hulle kinders glo as hulle sê dat hulle nie huiswerk het nie!
Leerders word voortdurend attent gemaak op hulle gedrag en optrede teenoor volwassenes en mede-leerders.  Dit is hartseer om te sien hoe sommige leerders glodat hulle die reg het om eise te stel en vir ‘n onderwyser te sê net wat hulle wil en op ‘n wyse waarop die skool glo vir geen ouer aanvaarbaar sal wees nie.  Om ‘n nasie op te voed verg ons almal se insette.
‘n Belangrike gesprek wat ons ouers wil aanmoedig om met hulle kinders te hê is om ander met dieselfde respek te behandel as waarop hulle behandel wil word en dat die hele proses by selfrespek begin.
Ons as skool is uiters bekommerd oor die vloektaal (gekruide taal) onder ons leerders.  Soms loop jy langs ‘n leerder en jou hart krimp om te dink dat daardie woorde uit ons kinders se monde kom.  In die akademie word geglo dat vloektaal net intree by ‘n gebrek aan ‘n behoorlike woordeskat.  Ons versoek ouers om saam met ons te veg teen hierdie afbrekende gedrag en swak gewoontes.
Groterwordend heers die onderwysers se kommer oor leerders se voorbereiding en erns met toetse en eksamens.  Leerders moet besef dat hulle toekoms van slaag of druip afhang.  ‘n Waardevolle les is om te besef dat ‘n mens net een kans in die lewe kry en dat geleenthede gebruik moet word.  Leerders moet selfdissipline hê om te weet wanneer om te studeer en wanneer om te speel.  Die werksgeleenthede in Suid-Afrika word by die dag minder en slegs leerders wat hard werk en bo uitkom sal die geleenthede kry.  Moenie toelaat dat jou kind die geleentheid mis nie.
Daar word gereeld persoonlike korrespondensie aan ouers gestuur wat leerders heel dikwels onderskep en nie aan die ouers gee nie, veral waar onderwysers oor vakke kommunikeer – kyk gereeld deur u kind se skooltas, dit is nogal interessant wat soms op die bodem van ‘n boeksak ontdek kan word.
Hoërskool Bekker is ‘n rookvrye, dwelmvrye en alkoholvrye sone en tog glo sekere leerders dat hulle die reg het om vrylik misbruik hiervan te maak.  Die landswet verbied die openbare gebruik van enige van hierdie middels en sodoende word ‘n landswet ook oortree.
Dankie aan elke ouers wat die ekstra myl stap en wat die skool en skoolstrukture ondersteun en versterk.  Met hierdie skrywe beroep ons ons op die ouers om saam met ons te werk om ‘n groter sukses van ons skool te maak en glo ons wel dat ons “Groen Toekomsdrome Goud maak!”

Mnr A.C. Ellis
(HOOF)

Mev. A. Venter
(ADJUNKHOOF: AKADEMIE)