INLIGTING EN BUSTARIEWE / BUS TARIFFS AND INFO

Roete navrae

Mnr Wandrag

Vlootbestuurder

0828513745

 

Aangesien die getalle op busse buitensporig gegroei het, word ons genoodsaak om ouers te vra om aansoek te doen vir ‘n sitplek op die bus.  Hierdie bespreking van ‘n sitplek word die sitplekfooi genoem.  Bewys van betaling van die sitplekfooi van R 200.00 wat nie terugbetaalbaar is nie, moet ingedien word by Hoërskool Bekker om u kind se sitplek te verseker. / Due to the rapid growth of learners making use of bus transport, parents need to apply for their children for a seat on the bus.  A fee will be charged for the reservation of a seat and is called a seat fee.  Proof of payment of a non-refundable seat fee of R 200.00 must be handed in at Hoërskool Bekker to book a seat on a bus.

 • ‘n Maandkaartjie moet gekoop word nie later as die 7de van elke maand nie, vir dagroetes. Die dagroetes se kaartjie sal slegs vir ‘n spesifieke maand geldig lwees. Die skooldae is getel en die bedrag vir ‘n jaar uitgewerk, daardie bedrag is in 11 maande ingedeel, dus moet u vir 11 maande betaal, ongeag of u kind daarvan gebruik maak of nie.  Selfs al is daar skoolvakansies, betaal u die maandfooi.
 • Indien u kind slegs eenkeer per dag van die vervoer gebruik maak, moet u steeds die volle maandfooi betaal.
 • Indien u kind nie van ‘n rit gebruik maak nie, sal die rit verbeur word.
 • Naweekroetes mag ‘n maandkaartjie koop of los ritte. Let op dat los ritte duurder sal wees per rit.
 • Ouers moet egter die eerste paaiement in Januarie kontant betaal. U kan ook vooruit vir die jaar betaal.
 • Indien u nie vooruit per maand betaal nie, of indien u debietorder onbetaald terugkom, sal u kind onmiddellik sy/haar plek op die bus verbeur en sal ‘n leerling op die waglys die plek ontvang.
 • All day scholars making use of our buses will pay per month. For the day scholar buses, the school days for the whole year were counted and that amount was divided by 11 months. So even if there are holidays in between, you will have to pay the monthly rate.
 • If your child only wants to make use of the bus once a day, you still have to pay the monthly fee.
 • If your child doesn’t use the bus on some days, you forfeit the day’s fees.
 • Weekend routes will have an option to buy a month ticket or to buy tokens as you need it. Please note if you buy tokens it will be more expensive per trip.
 • The fees will be liable before a month starts. You may pay in advance for the whole year, but if you want to pay monthly, you may use the debit order included in the application. Fees for January will have to be in cash.
 • If the debit order returns unpaid, your child will lose the seat on the bus and a child on the waiting list will get the seat.

Sien aanhangsel vir die verskillende daaglikse- en naweek op-en afklim punte.  Tariewe sal gereeld aangepas word om tred te hou met die prys skommelings van brandstof. / See attached annexure on the different stops for daily and weekend routes.  Tariffs will be adjusted to keep up with the price fluctuation of fuel.

FOOIE NAWEEKROETES / WEEKEND BUS FEES

Ouers het vanjaar 2 keuses.  U kan of ‘n maandkaartjie koop en u betaal vir die volle maand, of u kind ry of nie.  Ouers kan ook besluit om slegs “tokens” te koop en te gebruik soos dit u pas.  Die los “tokens” is egter duurder as die rit prys vir ‘n volle maand, soos hieronder uiteengesit. / Parents have two choices either to buy a month ticket whether you child uses the bus or not.  Parents have another choice to buy tokens per trip, these trips will cost more. See below.