Admission Period For 2018

School Applications

Hostel Applications

Koshuisaansoek 2018
Hostel Application 2018

3 months bank statements must be included as well as the confidential report
3 maande se bankstate moet ingesluit wees asook die konfidensiële verslag

GEEN AANSOEK SAL OORWEEG WORD SONDER DIE VOLGENDE DOKUMENTE NIE
NO APPLICATION WILL BE CONSIDERED WITHOUT THE FOLLOWING DOCUMENTATION

koshuis