SKOOLURE/SCHOOL HOURS

Maandag tot Donderdag 07h15 – 13h45.

Vrydae 07h15 – 13h30

INSKRYWINGS/ENROLLMENTS

Die Departement van Onderwys se voorlopige datum vir aanlynregistrasies is April 2018.  ‘Aansoek om toelating’ dokumentasie wat by die skool of op die webblad beskikbaar is, kan voltooi word en dien as aanvullende inligting tot die amptelike aanlyn registrasie.  Meer inligting rondom registrasie en belangrike datums vir 2018, soos bv. Inligtingsaand en opedag sal op die ‘communicator’ bekend gemaak word.

Toelating is streng onderhewig aan die beskikbaarheid van benutbare akkommodasie en personeel soos deur die onderwysbeleid bepaal.

LOCKERS

Learners can rent lockers for the year, please read more under Algemeen/Finansies

Lockers come in two different sizes: we have 40 general Lockers and 40 sporting gear lockers available

Bank Besonderhede:

ABSA TJEKREKENING
SKOOL / SCHOOL – VIR DAGSKOLIERE ASOOK ENIGE ANDER INSAMELINGS OF UITSTAPPIES
310 391 298
KOSHUIS / HOSTEL – SLEGS VIR KOSHUISLEERLINGE SE FOOIE
310 390 607
BUS / TRANSPORT  
4051 376 187
PLAAS  /  FARM
310 140 082
TAKKODE / BRANCH CODE:
632 005

Kontak ons