HS BEKKER

Go to content

Main menu:

 
 
 


BESTE WENSE AAN AL ONS MATRIEKLEERLINGE.  MAAK ONS TROTS!
BEST WISHES TO ALL OUR MATRICULANTS. MAKE BEKKER PROUD!


NUUSFLITS / NEWS FLASH
Sing en Dansproduksie
Sing and Dance production
Sien onder KULTUUR/CULTURE!

Nasionale Jeugskou was 'n groot
sukses!
Sien Landbou - Jeugskou vir foto's!

Eksamenrooster beskikbaar!
Exam Time table available!
Sien onder AKADEMIE/ACADEMICS

Spur Mountain Bike Classic 2014
Important Notice!
After the yearly Parent Budget meeting on the 31 October 2014, all fees for 2015 will be finalised.
All documents will be updated and send to all our parents!

Belangrike Kennisgewing!
Na ons jaarlikse Ouerbegrotingsvergadering op die 31 Oktober 2014, sal al die fooie vir 2015 gefinaliseer word.
Al die dokumente sal dan hersien word en so gou moontlik aan al ons ouers gestuur word.


 

KOÖRDINATE  :  S 25º56'52,5"  /  E 27º33'9,5"

PRIVATE BAG X5002
MAGALIESBURG
1791

SCHOOL
:
(014) 5775936 / 5775937 / 5770612

FAX:

Finansies / Financial: 014 577 5938
Personeel / Staff: 014 577 2078
Algemeen / General: 014 577 5939

HOSTEL

Hostel after hours (ONLY EMERGENCIES)

Snr Seuns  -   
Mnr. Ludwig Viljoen – 084 555 2492
Jnr Boys   -     
Mnr. Jaco Smit – 071 102 0026

Snr Dogters –
Mev. Marié Booyse - 083 227 1178
Jnr Girls    
-  Mev. Marinda du Preez - 084 200 1773

E-MAIL:

Mr Adolf Ellis
(Hoof): hoof@hsbekker.co.za          
Mr Brian Callaghan
(Adjunkhoof - Landbou en Koshuise / Agriculture and Hostels): adjunkhoof@hsbekker.co.za
Me Annali Venter
(Adjunkhoof - Akademie / Academic): adjunkhoof.venter@hsbekker.co.za
Mr Jan Oosthuizen
(Adjunkhoof - Dissipline / Discipline ) jan@hsbekker.co.za
Me Lienkie de Beer
(Hoof se Sekretaresse / Principal's Secretary): lienkie@hsbekker.co.za
Algemene Navrae General Enquiries:
info@hsbekker.co.za
Me Sonja Wandrag
(Finansies / Finances - Skool en Dagskoliere / School and Day Scholars): skool@hsbekker.co.za
Me Hannelie Combrink
(Finansies / Finances - Koshuis en Koshuisleerlinge / Hostel and Hostel Pupils): koshuis@hsbekker.co.za
Me Riekie Burger
(Finansiële Bestuurder / Financial Manager): rburger@hsbekker.co.za
Mr Carel van Wyk (Sport) : sport@hsbekker.co.za
 
 
 
Back to content | Back to main menu